Stanzia Sparagna

Stanzia Sparagna logo

Stanzia Sparagna

Stanzia Sparagna

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti su obvezujući za nas i vas cijenjene goste

UVOD

Ugovor o najmu sklapate Vi kao najmoprimac (u daljnjem tekstu: gost) sa vlasnikom vile-kuće za odmor (u daljnjem tekstu: vila) kao najmodavcem (u daljnjem tekstu: vlasnik, vlasnici).

Plaćanjem akontacije za rezervaciju vile u željenom terminu bezuvjetno pristajete na ove Opće uvjete koji će biti objavljeni na web stranici sparagna.eu.

Nakon što vlasnik primi uplatu akontacije za rezervaciju, gostu će poslati pisanu potvrdu rezervacije vile (u daljnjem tekstu: potvrda) koja će sadržavati točnu lokaciju vile i sve potrebne informacije za kontakt. Pisana potvrda rezervacije sa ovim Općim uvjetima čini Ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca.

Na dan rezervacije vile gost mora imati najmanje 21 godinu života.

1. DOLAZAK I ODLAZAK

Najraniji dolazak je u 16:00 h na dan dolaska. Najkasniji odlazak je u 10:00 h na datum odlaska.

Raniji dolazak i kasniji odlazak neće biti mogući.

1.1. Prijava gostiju

Gost se na osnovu zakona Republike Hrvatske obvezuje vlasniku/domaćinu vile dati na uvid važeću osobnu ispravu, koja sadrži osobne podatke i koja će se koristiti u svrhu prijave pri Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ). Ti se podaci neće koristiti u druge svrhe. Gostu koji neće dati ni jednu vrstu važeće osobne isprave za zakonski obvezujuću turističku prijavu, može se uskratiti pristup vili, bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa najma za istu.

2. VILA

2.1. Broj gostiju

U svako doba na posjedu vile najviše može biti smješten broj osoba koji je naznačen na potvrdi o rezervaciji. Broj gostiju se može povećati do maksimalnog kapaciteta – 10 osoba, najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska u vilu. Tražena promjena broja gostiju mora biti podnesena e-mailom. Maksimalan broj osoba uključuje i djecu, bez obzira na njihovu dob.

Ukoliko u vili odnosno na posjedu vile boravi više ljudi od maksimalno dopuštenog broja bez dozvole vlasnika, vlasnik zadržava pravo raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gosti obvezuju u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma vile neće biti moguć.

2.2. Grupe mladih

Gosti od 25 godina starosti i mlađi se smatraju grupama mladih. Posebni uvjeti vrijede za grupe mladih. Gosti su dužni informirati vlasnika o starosti grupe prije ili neposredno nakon rezervacije.

Nepoštivanje ove odredbe može za posljedicu imati otkazivanje rezervacije bez mogućnosti povratka izvršenih uplata.

2.3. Šatori i kamp kućice

Zabranjeno je na ili pored vile postaviti šatore, kamp kućice ili slično. Ukoliko se ova odredba prekrši, vlasnik je ovlašten raskinuti ugovor o najmu. Raskid stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

2.4. Kućni ljubimci i alergije

Mogućnost dolaska kućnih ljubimaca te uvjeti pod kojima je njihov eventualni dolazak dopušten bit će naznačen na web stranici sparagna.eu. Kućnim ljubimcima je strogo zabranjen pristup bazenima. Dodatna naknada troškova radi čišćenja u odnosu na kućne ljubimce iznosi 7,14 € po ljubimcu, po danu.

Tijekom procesa rezervacije gost mora odabrati broj kućnih ljubimaca, a dodatno zaračunavanje troškova čišćenja (ukoliko je isto predviđeno) u odnosu na kućne ljubimce, automatski se dodaje ukupnoj cijeni najma.

Nije dopušteno držati veći broj ljubimaca od broja koji je prijavljen i naveden na potvrdi. U slučaju da gost želi dovesti više od 2 (dva) ljubimca, morat će dodatno kontaktirati vlasnika te bez pisanog pristanka neće biti dopušteno držanje više od 2 (dva) kućna ljubimca u vili.

Vlasnici ljubimaca su odgovorni za čišćenje izmeta iza svog ljubimca te ljubimcima u niti jednom trenutku nije dopušteno boraviti na namještaju. Svaki dokaz o boravku ljubimca na namještaju može prouzročiti dodatne troškove čišćenja. Svi ljubimci moraju biti pravodobno cijepljeni protiv bjesnoće i svih drugih bolesti sukladno važećim propisima.

Gostima se preporučuje da se informiraju o uobičajenim bolestima ljubimaca na području u koje putuju te da ih preveniraju. Držanje kućnih ljubimaca u vili je na isključivu odgovornost gosta, te vlasnici ne preuzimaju nikakvu odgovornost zbog eventualne bolesti ili ozljede koju ljubimci mogu pretrpjeti tijekom boravka. Vlasnik ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju do kojih može doći u vili.

Ukoliko gost dovede kućnog ljubimca koji nije bio najavljen, vlasnik zadržava pravo raskinuti ugovor o najmu a raskid stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika tražiti povrat iznosa za plaćeni smještaj.

2.5. Buka

U slučaju da gosti bukom i galamom ometaju javni red i mir te se niti nakon upozorenja ne stišaju, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik ovlašten raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

2.6. Bazeni

Gost se obvezuje zbog vlastite sigurnosti saslušati upute bilo kakve vrste koje mu priopći vlasnik, a odnose se na korištenje bazena. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca moraju biti pod stalnim nadzorom odraslih u području bazena. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost. Ukoliko se smještaj rezervira izvan ljetne sezone, postoji mogućnost da se bazen neće moći koristiti.

2.7. Kućni red

Vila ima svoj kućni red koji je istaknut na vidljivom mjestu u vili. Gosti se obvezuju pridržavati pravila kućnog reda. Ukoliko se gosti ne pridržavaju pravila kućnog reda, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnici ovlašteni raskinuti ugovor o najmu, a raskid stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

3. CIJENE I PLAĆANJA

Osim ukoliko drugačije nije naznačeno, sve su cijene navedene u kunama i eurima po tjednu. Naplata bankovnim transferom se vrši u eurima.

Rezervacija je obvezujuća te se prilikom rezervacije traži plaćanje akontacije u iznosu od 30% od ugovorene cijene smještaja nakon čega je rezervacija potvrđena, sklopljen je ugovor sa vlasnikom te su prihvaćeni ovi Opći uvjeti, koji su sastavni dio Ugovora o najmu vile. Nakon dovršetka postupka rezervacije i plaćanja vlasnik će putem e-maila poslati pisanu potvrdu rezervacije. Potvrda sadrži sve potrebne informacije o smještaju te uz ove Opće uvjete predstavlja Ugovor o najmu vile sklopljen sa vlasnikom.

Ugovor o najmu se smatra sklopljenim u trenutku kad vlasnik primi uplaćeni iznos akontacije. U slučaju da se uplata ne izvrši u roku od 3 (tri) radna dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu se smatra raskinutim.

Troškovi vode, plina, električne energije i interneta te posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i eksterijera, prijava boravka i boravišna pristojba kao i porez na dodanu vrijednost uključeni su u cijenu najma smještaja.

Dozvoljeni način plaćanja za akontaciju je bankovni transfer i/ili plaćanje karticama preko linka koji se dobije nakon potvrde rezervacije. Sva plaćanja trebaju biti izvršena u EURIMA (€). Postoji mogućnost da dođe do razlike u naplaćenom iznosu zbog razlike u tečaju. Vlasnik ne može biti odgovoran za tečajne razlike ili naknade drugih bankovnih institucija.

Za plaćanje ostatka (70% ugovorene cijene smještaja) su dozvoljene sve metode plaćanja kao i za uplatu akontacije. Plaćanje treba izvršiti najkasnije 14 dana prije dolaska u vilu.

U slučaju otkazivanja rezervacije sve uplate koje su izvršene prema vlasniku nisu povratne.

3.1. Rezervacije koje su izvršene 14 dana i više prije početka razdoblja najma

Za rezervacije koje su izvršene 14 dana ili više prije početka razdoblja najma, primjenjivat će se sljedeći uvjeti:

a) akontacija od 30% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva na naplatu u roku od 3 (tri) radna dana. Plaćeni iznos akontacije putem bankovnog transfera vlasnik mora primiti u roku od 3 (tri) radna dana,

b) ostatak od 70% od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva na naplatu najkasnije 14 (četrnaest) dana prije početka perioda najma.

3.2. Rezervacije izvršene 14 dana i manje prije početka razdoblja najma

Ukupan iznos najma dospijeva ODMAH na naplatu .

3.3. Nepridržavanje rokova dospijeća plaćanja

Gost se obvezuje izvršiti plaćanja u rokovima i na način opisan u ovoj točki Općih uvjeta. Ukoliko se gost ne pridržava rokova dospijeća plaćanja, takvo ponašanje se smatra teškim kršenjem ugovornih obveza te se Ugovor o najmu smatra raskinutim bez otkaznog roka. U slučaju raskida Ugovora o najmu sve izvršene uplate prema vlasniku nisu povratne.

4. OTKAZIVANJE I PROMJENE

4.1. Sklopljeni Ugovor o najmu se može otkazati samo pisanim putem (e-mailom). Otkaz se primjenjuje samo od dana od kada je vlasnik primio takav otkaz i samo pod uvjetima iz ove točke.

4.2. U slučaju otkaza Ugovora o najmu, zadržavaju se sve primljene uplate do dana otkaza i gost nema pravo na povrat istih.

4.3. U slučaju da gost može pronaći drugog gosta sebi u zamjenu u istom razdoblju, za istu cijenu i pod istima uvjetima, vlasnik će odmah po pisanom primitku svih potrebnih podataka o novom gostu izvršiti prijenos Ugovora o najmu na novog gosta te će mu poslati o tome pisanu potvrdu. Već primljeni iznosi cijene smještaja po prenesenom ugovoru zadržava vlasnik, a novi gost je u obvezi platiti ostatak do pune cijene smještaja, ovisno o već ranije odabranom načinu plaćanja koji je sastavni dio ugovora.

4.4. U slučaju da se sklopljeni ugovor o najmu ne može ispuniti odnosno njegovo ispunjenje postane znatno otežano zbog više sile (npr. rat, prirodna katastrofa, ekološka katastrofa, epidemije, zatvaranje granica, štrajk i slična viša sila) koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora o najmu vlasnici mogu raskinuti ugovor o najmu budući da se ne mogu smatrati odgovornim u gore navedenim slučajevima.

5. POLOG ZA SLUČAJ ŠTETE

Gost se obvezuje prilikom dolaska u vilu vlasniku/domaćinu vile ostaviti polog u gotovini. Visina iznosa pologa (750 €), kojeg je gost dužan položiti vlasniku/domaćinu vile prilikom dolaska, bit će naznačena u pisanoj potvrdi rezervacije. Polog služi kao osiguranje vlasniku za počinjene štete na vili. U slučaju da je počinjena šteta veća od iznosa položenog pologa, gost je obvezan vlasniku nadoknaditi puni iznos štete. Ukoliko nije počinjena nikakva šteta na vili, vlasnik/domaćin vile se obvezuje položeni iznos pologa vratiti gostu pri odlasku.

6. NENAMJERNA ŠTETA POČINJENA OD STRANE GOSTIJU

Gost se obvezuje prema unajmljenoj vili ponašati odgovorno. Obveza je gosta vratiti vilu u stanju u kakvom ju je primio/la. Za bilo kakvu nanesenu štetu gost odgovara izravno vlasniku. Ukoliko iznos pologa nije dostatan za pokriće štete gost se obvezuje platiti izravno vlasniku/domaćinu vile razliku dopunog iznosa štete.

Namjerno oštećenje imovine ili narušavanje javnog reda i mira smatra se težom povredom odredbi Ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnikci ovlašteni raskinuti Ugovor o najmu, a raskid stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

Gost se obvezuje nastanak bilo kakve štete na vili ili posjedu oko vile za vrijeme razdoblja najma odmah prijaviti vlasniku. Prilikom odlaska gosta, a prije predaje ključeva, gost se obvezuje pregledati sa vlasnikom/domaćinom vilu i posjed oko vile.
U slučaju da nije počinjena nikakva šteta vlasnik/ domaćin vile se obvezuje gostu, ukoliko ga je primio, vratiti položeni iznos pologa iz točke 5. ovih uvjeta. štetom se može smatrati i potreba za dodatnim čišćenjem zbog posebno lošeg stanja u kojem je gost vratio vilu vlasniku/domaćinu vile, te vlasnik/domaćin vile ima pravo tu štetu naplatiti iz depozita za štete.

7. PRIGOVORI I NEDOSTACI NA VILI

Ukoliko gost prilikom preuzimanja vile uoči nedostatno čišćenje, štetu ili druge neispravnosti na vili, ili ima prigovore druge vrste isti će bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata uputiti prigovor. Prigovori glede čišćenja upućuju se odmah. Prigovor se upućuje izravno vlasniku vile, odnosno njegovom ovlaštenom predstavniku.
Obveza je gosta da, u skladu sa svojim mogućnostima, pokuša izbjeći nastanak štete odnosno njezino pogoršanje te da doprinese nastojanju da bilo kakav gubitak za vlasnika bude što manji.

U slučaju isticanja bilo kakve vrste prigovora gost se obvezuje ostaviti vlasniku primjeren rok za otklanjanje prigovora.

Odlazak gosta iz vile prije isteka ugovorenog trajanja najma i bez prethodne obavijesti i dogovora sa vlasnikom bit će na rizik i trošak gosta te vlasnik ne snosi nikakvu odgovornost. Vlasnik vile snosi odgovornost za odstupaje od stanja vile u odnosu na ono koje je objavljeno na web stranici sparagna.eu.

8. ZAVRŠNE ODREDBE I NADLEŽNOST

8.1. Svaka poslovna upotreba informacija objavljenih na web stranici sparagna.eu, uključujući i bilo kakvu djelomičnu ili potpunu reprodukciju, predstavlja povredu autorskih prava te je zakonom zabranjena.

8.2. U slučaju povrede odredbi ovog Ugovora o najmu vlasnici su ovlašteni raskinuti Ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

8.3. Ovi su Opći uvjeti poslovanja sastavljeni na hrvatskom jeziku te su prevedeni na engleski jezik. U slučaju dvojbe oko tumačenja pojedinih izraza u prevedenoj verziji ovih Općih uvjeta kao mjerodavna se uzima originalna verzija na hrvatskom jeziku.

8.4. Ugovorne strane će bilo kakve eventualne sporove nastojati riješiti dogovorno i sporazumno. U slučaju bilo kakvog spora ugovara se mjesna nadležnost nadležnog suda u Bujama i primjena hrvatskoga prava.

U Kostanjici, 1.1.2023.